07.10.2021 Wydarzenia

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-25 listopada 2021 r Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje VI Forum Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie” .
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP,  przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Głównym celem, odbywającego się już po raz szósty, wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum jest okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach Forum zaplanowano przeprowadzenie konkursu pn.”Najciekawsze innowacyjne rozwiązania w rolnictwie”. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz innowacyjnych technik i technologii, które mogą być wykorzystane w celu efektywniejszego zarządzania gospodarstwem rolnym.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie projektów/ produktów/ rozwiązań do ww. konkursu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres m.mrozek@cdr.gov.pl  do dnia 12 listopada 2021r.
Poniżej do pobrania regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy