23.04.2020 Zmiany

W związku z problemami rolników w przekraczaniu granicy polsko – litewskiej w celu prowadzenia prac w gospodarstwach rolnych, które znajdują się po obu stronach granicy państwowej, uprzejmie informujemy, że pismem z dnia 17 kwietnia 2020 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się z oficjalną prośbą do Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej o wydanie specjalnych zezwoleń uprawniających do przekraczania granicy państwowej oraz o wyłączenie rolników prowadzących działalność rolniczą na polach usytuowanych po dwóch stronach granicy z obowiązku 14-dniowej kwarantanny.

W odpowiedzi, MRiRW uzyskało zapewnienie, iż rolnicy otrzymają wielorazową zgodę na wjazd na teren Litwy w celu dokonywania sezonowych prac rolnych. Dodatkowym warunkiem wskazanym przez Ministra Rolnictwa Republiki Litewskiej jest pilne uzupełnienie przekazanych w ubiegłym tygodniu list o dokumenty świadczące o prawie do korzystania z określonych gruntów.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wydanie oficjalnych zgód nastąpi prawdopodobnie po posiedzeniu rządu Republiki Litewskiej w najbliższą środę, tj. 22 kwietnia br.

 

Źródło: KRIR