01.06.2020 Wydarzenia

W dniu 31 marca br. Parlament Ukrainy uchwalił tzw. ustawę o rynku gruntów rolnych. Ustawa powinna umożliwić, dotychczas w znacznym stopniu ograniczony, obrót gruntami rolnymi.

Celem webinarium jest omówienie podstawowych regulacji zawartych w ustawie oraz nowych możliwości, które stwarza dla potencjalnych inwestorów w branży rolniczej.

  • Udział w Webinarium jest bezpłatny.
  • Językiem roboczym Webinarium jest język polski.
  • Rejestracja jest otwarta do dnia 18 czerwca 2020 r. pod LINKIEM:

HTTP://KOSYLO.COM/PL/SEMINARS/91-WEBINARIUM-OBROT-GRUNTAMI-ROLNYMI-W-UKRAINIE-REFORMA-2020-ROKU

Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 r. na platformie ZOOM.

Program wraz ze szczegółami wydarzenia znajduje się w załączonym poniżej zaproszeniu.

Webinarium – Obrot gruntami rolnymi w Ukrainie