Podkarpacka Izba Rolnicza zwróciła się przez Zarząd KRIR do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia elektronicznego systemu zgłaszania do ARiMR wcześniejszego wysiania międzyplonu.

Aby międzyplony ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologiczne mieszanka musi zostać wysiana w terminie od 1 lipca do 20 sierpnia i musi być utrzymana co najmniej do 15 października. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego wysiania mieszanki i utrzymywania jej na polu przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu. W takim przypadku termin wysiewu należy zgłosić bezpośrednio do Biura Powiatowego ARiMR w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wysiewu. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia skutkuje koniecznością utrzymania roślin na polu do 15 października, co uniemożliwi wysianie zbóż ozimych w optymalnym terminie. Wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są w biurach powiatowych oraz na stronie internetowej centrali ARiMR. Jednak w okresie nasilonych prac polowych osobiste zawożenie zgłoszenie do ARiMR jest kłopotliwe. Z tego powodu Podkarpacka Izba Rolnicza proponuje wprowadzenie możliwości zgłaszania wysiewu międzyplonów w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od wysiewu i ewentualne dosłanie pocztą lub dowiezienie podpisanego dokumentu w późniejszym terminie bez konieczności utrzymania międzyplonu aż do 15 października.

Wniosek w sprawie elektroniczny system zgłaszania do ARiMR wcześniejszego wysiania międzyplonu

Odpowiedź MRiRW w sprawie elektroniczny system zgłaszania do ARiMR wcześniejszego wysiania międzyplonu