27.04.2020 Zmiany

Apel do Copa-Cogeca do Komisji Europejskiej o udostępnienie wsparcia dla rolnictwa jako dla „sektora szczególnie narażonego w obecnych okolicznościach” oraz uruchomienie odpowiednich środków zarządzania rynkiem w ramach wsparcia dla producentów rolnych.

„Producentom i spółdzielniom rolniczym należy umożliwić dalsze prowadzenie działalności, by zagwarantować codzienne dostawy żywności i współproduktów obywatelom Unii Europejskiej. Aby było to możliwe należy wprowadzić wszelkie środki, dzięki którym można będzie chronić funkcjonowanie rynków i działalność rolniczą”. Całość apelu w załączniku poniżej.

Wspieranie rolnictwa w obliczu kryzysu wynikającego z pandemii COVID 19