18.08.2021 Wydarzenia

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że w dniach 11-18 września 2021r. organizuje  wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych w Grecji. Realizacja tego wyjazdu jest konsekwencją podpisania umowy o dofinansowanie operacji w ramach projektu pn. „Wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych w Grecji, szansą rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, poprzez przeniesienie dobrych praktyk w zakresie produkcji zdrowej żywności” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji     w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, zawartego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z regulaminem projektu Podkarpacka Izba Rolnicza ogłasza nabór uczestników wyjazdu studyjnego do Grecji.

UWAGA

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która stwarza problemy w przemieszczaniu się osób poza granicami kraju, w wyjeździe studyjnym mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby które zostały zaszczepione w pełnym zakresie szczepionkami przeciw COVID-19.     Na potwierdzenie tego faktu do ankiety (zgłoszenia) uczestnika wyjazdu studyjnego należy dołączyć Unijny Certyfikat COVID (do pobrania z Internetowego Konta Pacjenta lub można go także pobrać w formie papierowej w punktach szczepień lub u lekarza/pielęgniarki            w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej).

Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym należy dokonać za pośrednictwem załączonej ankiety (zgłoszenia) uczestnika wyjazdu studyjnego, którą
wraz z Unijnym Certyfikatem COVID należy złożyć osobiście lub przesłać na adres biura Izby: Trzebownisko 615A, 36-001 Trzebownisko do 13 sierpnia 2021 r.

Ankieta (zgłoszenie) Uczestnika Projektu Wyjazd Studyjny do Grecji 2021

Wzór Unijnego Certyfikatu COVID (jak powinien wyglądać)