17.08.2023 Wydarzenia

„Wyjazd studyjny promujący działalność grup producentów rolnych jako dobre przykłady współpracy w realizacji wspólnych inwestycji i poprawiania rentowności gospodarstw”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Instytucja zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020”

Tytuł Operacji: „Wyjazd studyjny promujący działalność grup producentów rolnych jako dobre przykłady współpracy w realizacji wspólnych inwestycji i poprawiania rentowności gospodarstw.”

Termin realizacji: od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Partner wiodący: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

Dodatkowi partnerzy KSOW: Podkarpacka Izba Rolnicza

Kwota dofinansowania: 123 750,00 zł

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i promocja zorganizowanych form gospodarowania w oparciu o przykłady wspólnych inwestycji w ramach działających Grup Producentów Rolnych w innych regionach kraju.

Operacja będzie realizowana przez:

– organizację 4-dniowego wyjazdu studyjnego do działających na terenie województwa dolnośląskiego sześciu Grup Producentów Rolnych, skupionych wokół produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy otrzymały decyzję o uznaniu:

  1. produkty rolnictwa ekologicznego,
  2. ziarna zbóż,
  3. ziemniaki świeże lub chłodzone, odmiany jadalne i przemysłowe
  4. nasiona roślin oleistych,
  5. mleko krowie,
  6. bydło rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Grupę docelową konkursu stanowi 45 osób z województwa podkarpackiego, rolnicy, pracownicy PODR w Boguchwale  zajmujący się wdrażaniem nowych inicjatyw na terenach wiejskich, przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolniczej, instytucji rządowych / samorządowych instytucji rolniczych / około rolniczych z Podkarpacia.

Przewidywanym efektem przeprowadzonej operacji jest szerzenie inicjatywy dotyczącej wspólnych działań inwestycyjnych rolników zorganizowanych w grupy producentów rolnych, promocja tej formy przedsiębiorczości na wsi  przez osoby uczestniczące w projekcie oraz aktywizacja liderów przedsiębiorczości w celu zakładania grup producenckich. Dzięki realizacji operacji nastąpi wymiana wiedzy i doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami istotnymi z punktu widzenia wielofunkcyjnego rozwoju wsi, co będzie miało wpływ na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich województwa podkarpackiego. Popularyzacja działań inwestycyjnych GPR bezpośrednio wpłynie na upowszechnianie możliwości rozwoju na obszarach wiejskich oraz zachęci kolejnych rolników i przedsiębiorców do zrzeszania się w grupy i  inwestowania na  terenie Podkarpacia.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich