W związku z doniesieniami o wykrywaniu w niektórych krajach świata wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt gospodarskich (norki), kotowatych zarówno domowych jak i dzikich utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz u psów towarzyszących, publikujemy poniżej pismo i procedurę Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych.

Koronawirus u zwierząt