Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie przypomina, że na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce „Wytyczne”, zamieszczane są wytyczne instytucji zarządzającej dla Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki rolnej na lata 2023-2027.

Wytyczne, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W zakładce umieszczane będą kolejne projekty wytycznych kierowane do opiniowania, aktualnie obowiązujące jak również archiwalne wersje wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do zapoznania się z projektami wytycznych.

Poniżej link do ww. zakładki:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3