Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale informuje o możliwości składania zamówień przez zainteresowanych rolników na kurczęta brojlery w wadze 2 do 2,5 kg. Koszt brojlera to 4,5 zł/kg, termin odbioru drobiu po 15 stycznia (tj. dostawa na teren powiatu).

Informujemy również że w bieżącym roku wzorem ubiegłego Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 15 marca będzie rozporowadzać pisklęta kaczek i gęsi z Kołudy Wielkiej.

Cechy drobiu ze stad rezerwowych i zachowawczych to przede wszystkim: odporność na choroby, lepsza jakość jaja i duża płodność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych warunków środowiskowych, zdolność do wykorzystania mniej wartościowej paszy, mniejsza płochliwość, dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszek oraz dobra jakość pierza. Z uwagi na drobnowłóknistość mięsa, dużą zawartość w nim kwasów tłuszczowych nienasyconych, a małą zawartość cholesterolu i trójglicerydów, tuszki tych ptaków spełniają wymogi stawiane żywności ekologicznej. Kaczki i gęsi ze stad zachowawczych odgrywają również znaczącą rolę  w samozaopatrzeniu mieszkańców wsi, oraz mogą zostać wykorzystane w rozwijającej się agroturystyce w kategoriach markowego produktu regionalnego lub stanowić element folkloru wsi.

Więcej informacji można uzyskać w PODR Boguchwała, tel. 723-977-425