02.06.2021 Wydarzenia

Zapraszamy na II Dzień Pola, 6 czerwca 2021 r., na terenach pola doświadczalnego PODR, ul. Techniczna 4 36-040 Boguchwała, rozpoczęcie o godz. 8.00.

Tytuł operacji: „II Dzień Pola”

Partner KSOW: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

Dodatkowi partnerzy KSOW: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Produkcji Roślinnej, Podkarpacka Izba Rolnicza, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

Realizacja operacji rozpoczęła się w dniu 15-04-2021 i kończy się w dniu 29-10- 2021 r.

Kwota dofinansowania: 64 861,18 zł

Celem operacji jest zapewnienie rolnikom z całego województwa podkarpackiego możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu produkcji roślinnej
z wykorzystaniem dorobku naukowego instytutów badawczych i szkolnictwa wyższego. Operacja stworzy możliwość uzyskania wszechstronnego doradztwa dotyczącego merytorycznych, prawnych, technicznych, technologicznych i finansowych aspektów funkcjonowania gospodarstwa.

Przewidywane efekty: Zapoznanie się i poszerzenie wiedzy uczestników konferencji z zakresu bioróżnorodności w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapoznanie się rolników, doradców rolnych, studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół rolniczych, a także mieszkańców wsi i miast z osiągnięciami oraz najnowszymi rozwiązaniami technologicznym i hodowlanymi w produkcji roślinnej prezentowanymi w prowadzonych doświadczeniach, zagadnieniami rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego oraz innowacjami z zakresu integrowanej ochrony roślin i zdrowej żywności oraz nawiązanie kontaktów i współpracy między uczestnikami operacji.

Formy realizacji operacji:

  • Konferencja,
  • Impreza plenerowa, w tym pokazy:
  • wypieku pieczywa ze starych form zbóż,
  • metod i narzędzi wykorzystywanych w systemach wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin,
  • wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w określaniu stanu zdrowotnego roślin rolniczych,
  • innowacji w technicy ochrony roślin,
  • Spot w radiu i telewizji,
  • Film.

Operacja skierowana jest do:

Rolników odwiedzających imprezę, doradców rolnych, studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół rolniczych, uczestników konferencji, mieszkańców wsi, przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych i instytucji okołorolniczych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

W II-im Dniu Pola będzie można wziąć udział wirtualnie.

Transmisje będą dostępne na:

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.