Komisji Europejskiej zaprasza do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej prowadzi badania nad wpływem pandemii COVID-19 (wirus SARS-CoV-2) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw rolno-spożywczych. Celem jest zbadanie odporności, ograniczeń i reakcji operatorów na COVID-19 na całej długości łańcucha. Twoje odpowiedzi mogą pomóc w dostarczeniu odpowiednich dowodów do kształtowania polityki UE. Należy pamiętać, że wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako poufne. Będą one wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i będą publikowane tylko w formie zbiorczej.

Ankieta skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators,

natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators.

Z informacji KE wynika, iż termin przeprowadzenia badania upływa w dniu 30 listopada br.