24.06.2021 Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium pn.  „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”, organizowanym w ramach Sieci SIR przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego.

Seminarium odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Wilanów – Obory, 05-520 Konstancin – Jeziorna, Obory 8.

Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod zarządzania produkcją rolniczą (roślinną i zwierzęcą) przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych.

Seminarium obejmować będzie część teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej odbędą się prelekcje, które wygłoszą przedstawiciele nauki oraz polskich start-upów agritech, posiadających doświadczenie w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi ICT wspierających prowadzenie oraz rozwój produkcji rolniczej. Ponadto przedstawiciele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wprowadzą Państwa w tematykę realizowanych działań oraz tworzenia i kooperacji w ramach Grup Operacyjnych EPI, zasadności ich funkcjonowania, a także możliwości uzyskania wsparcia na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ramach działania “Współpraca”.

Wydarzenie umożliwi również uczestnikom identyfikację problemów w zakresie zarządzania produkcją rolniczą, w szczególności w obszarze ekonomii, a także poszukiwanie możliwości ich wspólnego rozwiązania z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia najnowszych rozwiązań ICT, w tym wykorzystujących dane pochodzące z urządzeń i sensorów będących jeszcze w fazie projektowania lub w fazie pilotażu, a opracowanych przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Do uczestnictwa w seminarium zapraszamy rolników, przedstawicieli doradztwa rolniczego i nauki oraz osoby zainteresowane tematyką seminarium.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy sir@cdr.gov.pL  w terminie do 28 czerwca 2021 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie zgodnie z harmonogramem.

Program seminarium 30.06.2021

Karta zgłoszenia uczestnictwa seminarium narzędzia ICT