29.06.2020 Wydarzenia

29 czerwca br. w budynku Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej, podczas którego zarząd Podkarpackiej Izby Rolniczej uzyskał absolutorium. Walne odbyło się bez udziału zaproszonych gości w warunkach zaostrzonych reguł sanitarnych. Delegaci, reprezentujący rolników z województwa podkarpackiego rozmawiali na temat bieżących problemów rolnictwa zarówno w skali regionu, jak i kraju.