03.11.2020 Wydarzenia

Tegoroczna AgroLiga w województwie podkarpackim – rozstrzygnięta. Mistrzami w kategorii Rolnicy zostali państwo Wioletta i Artur Guzik z Głowienki w powiecie krośnieńskim, a w kategorii Firmy – Leda Ser z siedzibą w Wólce Krowickiej, w powiecie lubaczowskim, reprezentowana przez Leszka Jakimowicza.

Konkurs AgroLiga organizowany rokrocznie od 27 lat, to prestiżowe przedsięwzięcie mające duże znaczenie w promowaniu przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii produkcyjnych w rolnictwie. Uczestnikami konkursu są liderzy agrobiznesu we wszystkich regionach Polski. Spośród nich na etapie wojewódzkim wyłaniani zostają Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnicy i Firmy, zgłaszani następnie do II etapu konkursu i rywalizujący o mistrzowskie laury na szczeblu krajowym.

Tegoroczna edycja konkursu AgroLiga 2020 była realizowana przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w ramach operacji pn. „Najlepszy Rolnik i Przedsiębiorca na Podkarpaciu w konkursie AgroLiga 2020, etap wojewódzki”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerzy KSOW, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”, Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Spółka z o.o. dokonali weryfikacji 19. zgłoszonych uczestników w obu kategoriach konkursowych.

Więcej informacji w załączonym poniżej artykule:

Agroliga 2020 artykuł Podkarpackie Wiadomości Rolnicze