Udostępniamy link do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa rozetowatości róży.

Projekt nie wymaga opiniowania, ponieważ porządkuje przepisy krajowe – uchyla rozporządzenie, które zostało zastąpione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1265 z dnia 20 lipca 2022 r. ustanawiające środki zapobiegające wprowadzaniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim wirusa rozetowatości róży (Dz. Urz. UE L 192 z 21.07.2022, str. 14). Postanowienia powyższego rozporządzenia są stosowane w sposób bezpośredni od dnia 1 sierpnia 2022 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371808/katalog/12968639#12968639