W związku z pracami Zespołu ds. azotanów, przesyłam dokument PI.8 – Przegląd Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Dokument zawiera podsumowanie analiz przeprowadzonych w Etapie I.

Uwagi do załączonych dokumentów proszę zgłaszać w terminie do poniedziałku 23 maja br.

PI.8