Podkarpacki Urząd Wojewódzki, przypominam o konieczności informowania wojewody w przypadku podejmowanych prac i szacowaniu przez komisje szkód powstałych w wyniku suszy, celem przedstawienia stosownych raportów do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie w dniu 31 sierpnia br. MRiRW poinformowało tut. Urząd o uruchomieniu w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” modułu dla komisji, za pośrednictwem którego sporządzane będą raporty z szacowania szkód powstałych w wyniku suszy (link do zalogowania się przez użytkownika komisji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza-komisja/#/login).

Dostęp do modułu dla komisji możliwy jest również poprzez stronę internetową Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne”, podzakładce „Szacowanie suszy”. W panelu komisji znajduje się link do zalogowania się przez użytkownika komisji, natomiast w materiałach – Instrukcja użytkownika Susza 2023 Panel komisji.