21.08.2020 Wydarzenia

Operacja pn. „Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Pomorza, szansą na rozwój i przeniesienie dobrych praktyk na teren wiejski województwa podkarpackiego”

 

Informacja-o-realizacji-operacji-Pomorze

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Pomorza, szansą na rozwój i przeniesienie dobrych praktyk na teren wiejski województwa podkarpackiego”
mająca na celu: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania KSOW.

Więcej informacji na stronie internetowej KSOW: ksow.pl

 

Operacja pn. Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Wielkopolski i Dolnego Śląska, szansą rozwoju obszarów wiejskich i przeniesieni dobrych praktyk na teren województwa podkarpackiego

Informacja o realizacji operacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Wielkopolski i Dolnego Śląska, szansą rozwoju obszarów wiejskich i przeniesienia dobrych praktyk na teren województwa podkarpackiego mająca na celu: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania KSOW.

Więcej informacji na stronie internetowej KSOW: ksow.pl