21.08.2020 Wydarzenia

Operacja pn. Wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych w Grecji, szansą rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, poprzez przeniesienie dobrych praktyk w zakresie produkcji zdrowej żywności

Informacja o realizacji operacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.Wyjazd studyjny do gospodarstw rolnych w Grecji, szansą rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia, poprzez przeniesienie dobrych praktyk w zakresie produkcji zdrowej żywności mająca na celu: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania KSOW.

Więcej informacji na stronie internetowej KSOW: ksow.pl