Przekazujemy do wiadomości pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów rozporządzeń działaniowych w zakresie uzupełniania braków we wnioskach o przyznanie pomocy m.in. na realizację operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, w związku z trudnościami w skompletowaniu brakujących dokumentów i ich uzupełnieniu w terminie, wynikającym z wezwań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pismo KRIR w sprawie zmiany przepisów w zakresie uzupełniania braków we wnioskach o przyznanie pomocy

Odpowiedź MRiRW w sprawie zmiany przepisów w zakresie uzupełniania braków we wnioskach o przyznanie pomocy