27.04.2020 Ochrona środowiska

W związku z wycofaniem ze stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnej chloroprofam oraz problemami z czyszczeniem przechowalni ziemniaków, poruszonymi przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w piśmie z 31 stycznia 2020 r. znak 20/1/20/2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesyła kolejny projekt przewodnika w tym zakresie (zastępujący poprzedni), opracowanego przez Komisję Europejską, udostępniony MRiRW przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do dokumentu w terminie do 8 maja 2020 r. na adres: malgorzata.szklarek@minrol.gov.pl. Celem usprawnienia przekazania Państwa uwag do KE, uprzejmie prosimy o ich przygotowanie w miarę możliwości w języku angielskim.

Konsultacja przewodnika 2 pismo MRiRW

Wytyczne dotyczące czyszczenia w celu redukcji CIPC – strona tytułowa

Załącznik 1- Wytyczne dotyczące czyszczenia w celu redukcji CIPC

Załącznik 2- Zalecenia nt czyszczenia przechowali i jej wyposażenia

Załącznik 3- Lista kontrolna dla hodowców

Załącznik 4- Wytyczne dotyczące inspekcji wizualnej