08.02.2023 Wydarzenia

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Debaty, które odbyły się w ramach Europejskiego Forum Rolniczego były doskonałą okazją do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim i polskim rolnictwie oraz cennym źródłem inspiracji dla uczestników wydarzenia.

Europejskie Forum Rolnicze wraca do Jasionki. W dniach 22-23 marca 2023 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego odbędzie się najważniejsze wydarzenie w branży rolno-spożywczej.

Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej, Europejski Zielony Ład, zmieniający się klimat, susze, niedobory wody, wyludnienie wsi to problemy, z którymi spotykają się rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. O bieżących problemach chcemy dyskutować w gronie rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, instytucji naukowych a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, ministrów rolnictwa z Polski i krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli rządu i samorządów lokalnych.

W ramach V. edycji Forum zaplanowano dwa dni dyskusji i paneli eksperckich, podczas których rozmawiać będziemy o najistotniejszych kwestiach dotyczących polskiego i europejskiego rolnictwa. Dyskusjom towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa w części ekspozycyjnej forum. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także zapoznać się z najbardziej rozwojowymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rejestracja na Europejskie Forum Rolnicze na stronie: https://forum-jasionka.pl/rejestracja/