30.08.2022 Wydarzenia

Instytut Uprawy nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut badawczy w Puławach i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję „Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza”.

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Agroleśnictwa Agroleśnictwo – alternatywna produkcja rolnicza, która odbędzie się 5 października 2022 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Agroleśnictwo to innowacyjny obszar rozwoju rolnictwa, który będzie wspierany przez docelowy instrument w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Konferencja zostanie sfinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. 

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Henryka Kowalczyka oraz European Agroforestry Federation.

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie informacji o agroleśnictwie. Agroleśnictwo (systemy rolno-leśne) jest to sposób gospodarowania ziemią, w którym produkcja roślinna lub zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drzewiastą i/lub krzewami. Na konferencji rolnicy i doradcy dowiedzą się, jak wprowadzić takie nowoczesne rozwiązania do gospodarstw, jakie przynoszą one korzyści ekonomiczne i środowiskowe oraz gdzie można uzyskać informacje na temat agroleśnictwa. Przewidziane są również prezentacje funkcjonujących już polskich i zagranicznych gospodarstw agroleśnych. Konferencja przeznaczona jest głównie dla rolników i doradców rolnych.

Informacje organizacyjne:

 • organizatorzy: ogólnopolskie Stowarzyszenie Agroleśnictwa, Instytut Uprawy nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut badawczy;
 • miejsce konferencji: Instytut Uprawy nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy;
 • termin konferencji: 5 października 2022 r.
 • rejestracja uczestnictwa: tylko przez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego (karty zgłoszenia) do 31 lipca 2022 r. na adres e-mail: azasada@iung.pulawy.pl.
 • liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • opłata konferencyjna: 50 zł brutto za uczestnictwo jednej osoby. Numer konta jest podany w formularzu rejestracyjnym.
 • w ramach konferencji jest przewidziana oddzielna sesja posterowa. Tablice na postery mają 84 cm szerokości i 118,5 cm wysokości, na wydruku posteru o takich wymiarach należy zostawić z każdej strony co najmniej dwucentymetrowe marginesy na uchwyty. Prezentacja posteru nie jest związana z dodatkową opłatą.
 • Wystąpienia wygłaszane w języku angielskim będą tłumaczone na język polski.
 • organizatorzy zapewniają: udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunch i serwis kawowy. dojazdy i zakwaterowanie/noclegi uczestnicy załatwiają i opłacają we własnym zakresie. Najbliższe hotele:
  – Hotel Sybilla: aleja Królewska 17, 24-100 Puławy, tel. +48 506 023 294, e-mail: recepcja@hotelsybilla.pl;
  – SCSK Pół Ławy: ul. Czartoryskich 6, 24-100 Puławy, tel. +48 81 8868110, e-mail: pulawy@scsk.pl;
  – Trzy Korony: ul. 6-go Sierpnia 43b, 24-100 Puławy, tel. +48 81 886 44 44, e-mail: recepcja@trzy-korony.com;
 • osoby, które dokonały opłaty konferencyjnej, będą miały dostęp do transmisji konferencji na kanale Youtube.
 • pytania dotyczące konferencji można kierować na adres poczty elektronicznej: azasada@iung.pulawy.pl.

Komunikat

Karta Zgłoszenia