31.01.2023 Produkcja roślinna

Zgodnie z art. 27 pkt. z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu, koordynującą PDO dla województwa podkarpackiego z Samorządem Województwa Podkarpackiego i Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Podkarpackiego Zespołu PDO przedstawiamy Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na 2023 rok dla odmian Rzepaku jarego, Rzepaku ozimego, Jęczmienia jarego, Jęczmienia ozimego, Owsa jarego, Pszenicy jarej, Pszenicy ozimej, Pszenżyta ozimego, Żyta ozimego, Kukurydzy ziarnowej, Bobiku, Grochu, Łubinu wąskolistnego, Łubinu żółtego, Soi i Ziemniaka jadalnego odmian średniowczesnych.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2021/2022 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

Gatunek – Rzepak jary

 1. Lakritz F1
 2. Lavina
 3. Lumen F1
 4. Markus

 

Gatunek – Rzepak ozimy

 1. Absolut F1
 2. Artemis F1
 3. Aurelia F1
 4. Derrick
 5. DK Excited F1
 6. Duke F1
 7. Dynamic F1
 8. LG Alltamira F1, w, kk
 9. LG Anarion F1, kk
 10. LG Areti F1

 

Gatunek – Jęczmień jary

 1. Bente
 2. Feedway
 3. Jovita
 4. Laser
 5. Wirtuoz

 

Gatunek – Jęczmień ozimy

 1. Jakubus
 2. Melia
 3. Mirabelle
 4. SU Jule

 

Gatunek – Owies

 1. Agent
 2. Bingo
 3. Pablo
 4. Poker
 5. Rambo
 6. Refleks

 

Gatunek – Pszenica jara

 1. Alibi
 2. Mandaryna
 3. Merkawa
 4. Rusałka
 5. Su Ahab
 6. WBP Troy

 

Gatunek -Pszenica ozima

 1. Apostel
 2. Artist
 3. Euforia
 4. Formacja
 5. KWS Donovan
 6. Opoka
 7. Plejada
 8. RGT Bilanz
 9. RGT Kilimanjaro
 10. RGT Provision
 11. Symetria
 12. Venecja

 

Gatunek – Pszenżyto ozime

 1. Panteon
 2. Rotondo
 3. SU Liborius
 4. Tadeus

 

Gatunek – Żyto ozime

 1. Dańkowskie Granat
 2. Dańkowskie Skand
 3. KWS Berado F1
 4. KWS Dolaro F1
 5. KWS Jethro F1
 6. KWS Tayo F1
 7. Piano F1
 8. Reflektor

 

Gatunek – Kukurydza **

 1. Farmpower F1
 2. Inception F1
 3. Magneto F1
 4. P8834 F1
 5. P8904 F1, w
 6. P9610 F1, w
 7. P9978 F1, w
 8. RGT Exxact F1 (CCA)

 

Gatunek – Bobik

 1. Albus
 2. Apollo
 3. Fernando

 

Gatunek – Groch

 1. Astronaute
 2. Batuta
 3. Grot
 4. Mandaryn
 5. Prosper
 6. Tarchalska

 

Gatunek – Łubin wąskolistny

 1. Agat
 2. Dalbor
 3. Furman
 4. Regent
 5. Roland
 6. Salsa
 7. Swing

 

Gatunek — Łubin żóty

 1. Diament
 2. Puma
 3. Salut

 

Gatunek – Soja

 1. Abaca
 2. Achillea (CCA)
 3. Amiata w, (CCA)
 4. Albiensis (CCA)
 5. ES Comandor
 6. Magnolia PZO
 7. Nessie PZO, w, (CCA)
 8. Sahara, w, (CCA)

 

Gatunek – Ziemniak *

 1. Jurek
 2. Mazur
 3. Otolia

 

F1 – odmiana mieszańcowa

w – odmiana wstępnie rekomendowana na podstawie mniejszej ilości doświadczeń

oś – odmiana o kłocie ościstym

kk – odmiana kiłotolerancyjna

*- odmiany średniowczesne

** – kukurydza ziarnowa odmiany średniowczesne i średniopóźne

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie podkarpackim do roku 2022.

Odmiany umieszczone na „ Liście odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego. ” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.