Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina: Jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Na każdym posiadaczu tego sprzętu ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Obowiązkowym badaniom podlegają m. in:

  • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
  • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
  • Urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
  • Instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania
    w szklarniach lub tunelach foliowych;
  • Sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
  • Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Badanie nowego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następne badanie przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Osoby wykonujące zabiegi ww. sprzętem zobowiązane są ukończyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Zaświadczenie o ukończeniu takiego szkolenia  zachowuje ważność przez  okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępniają na stronach internetowych rejestry podmiotów prowadzących badania w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu
do stosowania środków ochrony roślin oraz podmiotów prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

Rejestry udostępniane są pod adresem http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie zachęca rolników do bieżącego wykonywania badań opryskiwaczy oraz do uczestnictwa w szkoleniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Inspektorat prowadzi rejestr przebadanych opryskiwaczy, gdzie znajduje się informacja o ważności okresowego badania. W rejestrze tym mogą znajdować się opryskiwacze wycofane z eksploatacji, dlatego też zachęca się rolników do zgłoszenia tego faktu do Oddziałów Inspekcji celem usunięcia ich
z ewidencji. Brak aktualnego badania sprawności technicznej opryskiwacza skutkuje sankcjami karnymi wobec jego użytkownika.

WIORiN prowadzi współpracę z ARiMR i stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć znaczący wpływ na wysokość wsparcia jakie rolnicy otrzymują z tej Agencji.

Źródło: WIORiN