Realizując część wniosków zgłoszonych podczas obrad członków Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej w dniu 28 września 2020 r. Zarząd PIR zwrócił się przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź na następujące wnioski:

  1. Zaapelować do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie nowelizacji ustawy o ochronie zierząt potocznie zwanej „piątką Kaczyńskiego”. Nowelizacja ustawy zdaniem delegatów jest szkodliwa dla polskiego rolnictwa.
  2. Przywrócić dopłaty do I i do 2 krów/bydła w ramach płatności bezpośrednich.
  3. Umożliwić rolnikom, którzy nabyli uprawnienia do emerytury rolniczej dalsze prowadzenie gospodarstwa. Zdaniem delegatów nie powinno być tak, że rolnik po osiągnięciu wieku emerytalnego chcąc przejść na pełną emeryturę rolniczą musi przekazać gospodarstwo rolne.
  4. Wprowadzić możliwość działalności przewoźnych ubojni. W niektórych państwach członkowskich UE praktykowane jest funkcjonowanie tzw. przewoźnych które umożliwiają np. ubój na pastwisku.
  5. Wprowadzić możliwość przebywania wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich w jednym pomieszczeniu. Tego rodzaju praktyki stosowane są np. w Niemczech.
  6. Wnioskować o wprowadzenie ceny minimalnej dla wołowiny, wieprzowiny, drobiu i innych płodów rolnych w przypadku dużego spadku cen.
  7. Wnioskować o dopisanie do ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową wymoknięć upraw spowodowanych długotrwałymi opadami. Zdaniem delegatów, firmy ubezpieczeniowe nie mają w swoich ofertach ubezpieczeniowych ubezpieczeń od wymoknięć i zastoisk wodnych. W 2020 r. plantacje były ubezpieczone od przymrozków, suszy i gradobicia, a nikt nie chciał ich ubezpieczyć od wymoknięć i zastoisk wodnych, a to spowodowało olbrzymie straty w rolnictwie.

Poniżej odpowiedź MRiRW na zgłoszone wnioski:

Odpowieź MRiRW na wnioski z WZ 28.09.20