Prezes Podkarpackiej Izby Stanisław Bartman skierował pismo do Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Przemyślu Beaty Kot w sprawie wpisania do rejestru zabytków otoczenia zespołu baterii pozycyjnej 3 Kruhel w Przemyślu. Zwrócił się w nim o ponowne przeanalizowanie tego pomysłu.
Całość artykułu w zdjęciu poniżej
Źródło:
Podkarpacka Izba Rolnicza w „obronie” mieszkańców Zielonki, „Życie Podkarpackie”, 2021 r., nr 16 (2761), s. 14