18.06.2020 Gospodarka

Uprzejmie informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że od dnia 1 lipca br. do 15 lipca br. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r.  prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których w 2019 roku wystąpiła susza lub powódź, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku o pomoc nie jest wymagany protokół szacowania strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Stawka pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Więcej informacji w piśnie załączonym poniżej.

Ogłoszenie MRiRW o pomocy dla hodowców ryb słodkowodnych