Główny Lekarz Weterynarii, w trosce o dobrostan ryb przekazał poradnik dla sprzedawców ryb „ABC sprzedaży karpi 2020”, wydany przez Lokalną Grupę Rybacką Świętokrzyski Karp i Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp, celem rozpropagowania wśród zainteresowanych.

ABC sprzedaży karpi 2020