Zaproponowane przepisy wprowadzają zmiany aktualnie obowiązujących przepisów w celu odstąpienia od stosowania redukcji udzielanej pomocy oraz umożliwienia składania wniosków o pomoc za porcje udostępnione dzieciom w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego w okresie krótszym niż 6 tygodni.​

Prosimy o przekazanie ewentualnych uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej do 15.05.2020. do godzi 14.00.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół