05.02.2021 Gospodarka

Poniżej przekazujemy prezentację ze spotkania on-line „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – proponowane rozwiązania w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego”,  „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – proponowane rozwiązania w zakresie warunkowości i ekoschematów” oraz „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 – proponowane rozwiązania w zakresie dobrostanu zwierząt”.

Proponowane rozwiązania w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego ekoschemat – WPR 2023 – 2027

Proponowane rozwiązania w zakresie warunkowości i ekoschematów – WPR 2023 – 2027

Proponowane rozwiązania w zakresie dobrostanu zwierząt – WPR 2023-2027