Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Proszę o przesłanie Państwa opinii i ewentualnych uwag do wyżej wymienionego projektu w terminie do 13 lutego 2024 r.

15-24 proj rozp MRiRW ekologicznego PROW 214-2020