Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 22 lutego 2023 r. zwrócił się do Pana Premiera o objęcie produktów spożywczych importowanych z Ukrainy szczegółowymi badaniami pod względem zawartości pestycydów, antybiotyków i GMO.

Krajowa Rada Izb Rolniczych nadal uważa, że są uzasadnione obawy, że produkty spożywcze wyprodukowane w krajach trzecich (gdzie nie obowiązują standardy Unii Europejskiej), dodane jako składniki produktów finalnych , mogą psuć dobrą markę krajowej żywności.