Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 6 września 2023 r. do Komisarza Rolnictwa KE Janusza Wojciechowskiego i Komisarza ds. Handlu KE Valdisa Dombrovskisa o przedłużenie terminu obowiązywania zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. W związku ze zbliżającym się zakończeniem obowiązywania środków zapobiegawczych dotyczących przywozu do Unii Europejskiej pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika pochodzących z Ukrainy – zakaz importu tych produktów rolnych do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji, samorząd rolniczy zaapelował o przedłużenie terminu obowiązywania ww. zakazu co najmniej do końca 2023 roku.

Niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy zdestabilizował sytuację na rynku zboża w Polsce. Niskie ceny w skupie spowodowały, że rolnicy nie byli w stanie konkurować z tanim surowcem z Ukrainy. Dalsze otwarcie rynku Unii Europejskiej na produkty pochodzenia rolniczego z Ukrainy spowoduje jeszcze większe rozregulowanie wszystkich rynków rolnych w Polsce i pozostałych krajach przyfrontowych, a co za tym idzie może doprowadzić do upadku rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w tych krajach.

Rozumiemy konieczność wspierania Ukrainy, natomiast ciężary takiego wsparcia nie mogą zostać wprost przeniesione tylko na naszych rolników. Pomoc Ukrainie jest konieczna ale musi być rozłożona sprawiedliwie pomiędzy wszystkie państwa członkowskie UE. Konieczne jest dostosowanie możliwości technicznych korytarzy solidarnościowych przez rozbudowę infrastruktury służącej przewożeniu towarów do innych krajów europejskich i poza jej granice. Ważnym elementem ochrony rynku będzie wprowadzenie dopłaty ze środków UE do transportu zboża do portów europejskich, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe zarówno Europy, jak też Afryki i Bliskiego Wschodu. Zdaniem samorządu rolniczego takie działania zapewnią nie tylko ochronę rynków rolnych ale również zapewnią godne warunki życia mieszkańcom innych kontynentów, co przyczyni się do ograniczenia masowej migracji do UE. Konieczne jest również zwiększenie kontroli fitosanitarnej napływających płodów rolnych z Ukrainy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się o przedłużenie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy do końca 2023 roku i wprowadzenie mechanizmów faktycznej kontroli tranzytu płodów rolnych z Ukrainy poza obszar Unii Europejskiej, w sposób, który nie będzie zakłócał cen skupu płodów rolnych w krajach UE, które graniczą z Ukrainą.