09.11.2021 Wydarzenia

W związku z powtarzającymi się sygnałami odnośnie przypadków pojawiania się wilków i niedźwiedzi w osadach ludzkich, mogących stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców tych osad informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie organizuje szkolenie online w sprawie postępowania z konfliktowymi drapieżnikami chronionymi.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 10.00. Jego tematem będzie między innymi :

  • biologia wilka i niedźwiedzia
  • przepisy prawa dotyczące wilka i niedźwiedzia
  • ochrona wilka i niedźwiedzia
  • charakterystyka szkód powodowanych przez wilka i niedźwiedzia
  • metody zabezpieczania się przed występowaniem szkód
  • zagrożenia w związku z występowaniem wilków i niedźwiedzi w pobliżu siedzib ludzkich

Zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu można dokonać najpóźniej do 10 listopada 2021 r. na email: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl ze wskazaniem adresu internetowego, na który będzie, najpóźniej jeden dzień przed planowanym szkoleniem, przesłany link umożliwiający dołączenie do szkolenia.