Podkarpacka Izba Rolnicza przez Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra o przywrócenie zgłaszania na drukach dwupodpisowych przemieszczania zwierząt gospodarskich do Centralnej Bazy Danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Dwupodpisowe zgłoszenia indywidualne i zbiorcze funkcjonowały od 2004 r i były dobrze oceniane przez rolników, ponieważ tylko jedna ze stron przemieszczenia zwierząt była zobligowana do wprowadzenia zmian w systemie i ewentualnego odwiedzenia biura powiatowego ARiMR.

Obecnie po zmianie przepisów, od 1 stycznia 2021 r. obie strony transakcji (zbywający i nabywający) muszą załatwić formalności w sowich biurach powiatowych. Wprowadzenie zmian przepisów w okresie pandemii było niekorzystne, ponieważ obecnie ograniczona jest komunikacja zbiorowa i przy znacznych odległościach np. Bieszczady czy Beskidzie Niskim wyjazd do biura powiatowego ARiMR zajmuje cały dzień. Rolnicy z woj. Podkarpackiego starają się dotrzymywać terminowości zgłaszania zdarzeń w zakresie IRZ. Ponieważ są świadomi sankcji za ich niedotrzymanie. Sygnalizuję jednak, że termin 7-dniowy na uregulowanie formalności jest zbyt krótki i należałoby go wydłużyć.

W odpowiedzi na wniosek ARiMR odpowiedział:

„Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii formularz zgłoszeniowy dotyczący przemieszczenia zwierzęcia zawierający dwa podpisy, zarówno zbywającego, jak i nabywającego zwierzę prowadził do poważnych, trudnych do wykrycia, nadużyć ze strony podmiotów sprzedających i nabywających zwierzęta gospodarskie, co z kolei było przyczyną generowania licznych nieprawidłowości w bazie danych. Przykładem mogą być duże liczby zwierząt zgłaszanych do rzeźni, które nigdy nie potwierdziły faktu uboju zwierzęcia z danego zgłoszenia. Wprowadzona zmiana, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, przyczynić się miała do poprawienia szczelności i wiarygodności Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Mając na uwadze stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii, w 2020 r. dokonano zmiany Zarządzeń Prezesa określających wzory formularzy dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich składanych w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym w zakresie zastosowania tzw. jednopodpisowych formularzy (bez możliwości podpisania jednego zgłoszenia zarówno przez kupującego jak i zbywającego). Ma się to przyczynić do usprawnienia procesu przekazywania do ARiMR poprawnych informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt oraz zachęcić większą liczbę użytkowników do korzystania z Portalu IRZPlus, za pomocą którego można dokonać zgłoszeń bezpośrednio (tj. pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej administrowanej praz Agencję, umożliwiającej wprowadzenie danych).

Powyższe jest szczególnie istotne w kontekście projektowanych zmian ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (projekt MRiRW z dnia 19.02.2021r.) zgodnie z którym docelowo wszystkie podmioty dokonywać będą zgłoszeń w formie elektronicznej na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt oznakowanych.

Mając powyższe na uwadze, w opinii ARiMR, nie jest zasadne w chwili obecnej przywracanie wzorów formularzy dwupodpisowych zgłoszeń przemieszczeń.

Odnosząc się do kwestii siedmiodniowego terminu na dokonanie zgłoszeń uprzejmie wyjaśniam, że nie wynika on z wewnętrznych uregulowań ARiMR lecz przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. W przypadku świń, na terenach objętych ograniczeniami został on nawet skrócony do dwóch dni. Jednocześnie w celu szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń należy przypomnieć, że jest możliwość dokonywania zgłoszeń praz Portal IRZplus. Wszelkie informacje dotyczące obsługi zgłoszeń przez Internet są dostępne pod linkiem:https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzaůobsluga-zgloszen-przezinternet-portal-irzplus.html. Udostępnione są również instrukcje i filmy przedstawiające sposób obsługi rejestracji i zgłoszeń przez Internet.