W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyło się X Walne Zgromadzenie Podkarpackiej Izby Rolniczej na którym zgłoszono szereg wniosków. Wnioski te zostały skierowane przez Krajową Radę Izba Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.

Delegaci Walnego Zgromadzenia wnioskowali m.in o:

  • zmiany w systemie emerytur aby małżonek rolnika-emeryta mógł zachować prawo do pełnej renty w KRUS oraz o wprowadzenie emerytur proporcjonalnych
  • redukcji populacji wilków oraz wprowadzenia odszkodowań za psy zagryzione przez wilki
  • wznowienie programu dopłat do wymiany pokryć dachowych z eternitu

Poniżej treści wniosków:

KRIR-MR-116-2023 wniosek Podkarpackiej wilki do MŚ

KRIR-MR-113-2023 wniosek Podkarpackiej KRUS do MRiRW

KRIR-MR-118-2023 wniosek Podkarpackiej eternit do MRiRW