Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zakładce: Informacje branżowe / Niekorzystne zjawiska atmosferyczne / Szacowanie pozostałych Niekorzystnych zjawisk atmosferycznych / Dokumenty stosowane w 2021 r.) ukazały się nowe Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę w środku trwałym oraz wzory protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych do stosowania w roku 2021. Poniżej link do strony:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-stosowane-w-2021-r

 

Jednocześnie w dniu 28 maja br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) ogłosił, że od dnia 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej mogą składać wnioski o pomoc do właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR.

 

Źródło: MRiRW