Po rozpatrzeniu wniosku z Wlanego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się z wnioskiem do Premiera o przeprowadzenie przeglądu występowania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń we wszystkich obszarach objętych ograniczeniami.

Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest przeanalizowanie sytuacji i zniesienie ograniczeń wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W wielu gminach, a nawet powiatach wirus ASF nie był wykrywany w stadach świń nawet przez cały 2022 rok.

W odpowiedzi na wniosek Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na bieżąco realizuje działania na rzecz zmniejszenia zasięgu obszarów objętych ograniczeniami ustanowionymi na terytorium RP w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Po upływie określonych terminów Główny Lekarz Weterynarii składa do Komisji Europejskiej wnioski o zniesienie poszczególnych obszarów. komisja Europejska ocenia składaną przez Głównego Lekarza Weterynarii dokumentację i jeśli uzna wyniki monitoringu oraz podjętych działań za zadowalające, przedstawia projekt zmiany załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, do głosowania przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej (należy zaznaczyć, że w kwietniu br. planowana jest zmiana dotychczas obowiązującego rozporządzenia).

Dzięki staraniom Głównego Lekarza Weterynarii i złożonym do Komisji Europejskiej wnioskami mającymi na celu zminimalizowania zasięgu obszarów objętych ograniczeniami mającymi na celu zminimalizowanie zasięgu obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Polsce, wynikających z ww. rozporządzenia w 2022 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w regionalizacji:

  • 144 gminy w 29 powiatach w 4 województwach (łódzkim, podkarpackim, śląskim i wielkopolskim zostały przeniesione z  obszaru objętego ograniczeniami I do obszaru wolnego
  • 17 gmin w 8 powiatach w 3 województwach (podkarpackim, podlaskim, wielkopolskim) zostało przeniesione z obszaru objętego ograniczeniami II do obszaru objętego ograniczeniami I
  • 42 gminy w 12 powiatach w 4 województwach (podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim) zostało przeniesione z obszaru objętego ograniczeniami III do obszaru objętego ograniczeniami I
  • 132 gminy w 37 powiatach w 7 województwach (podkarpackim, dolnośląskim,  lubelskim, lubuskim,  mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim) zostało przeniesione z obszaru objętego ograniczeniami II do obszaru objętego ograniczeniami II