09.06.2020 Ochrona środowiska

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne projektu wytycznych, które mają posłużyć przygotowaniu oceny wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

Poniżej treść pisma otrzymanego z MRiRW w sprawie ogłoszenia przez Komisję Europejską rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących ewentualnej zmiany przepisów dotyczących stosowania pestycydów. Komisja planuje dalsze ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin (nawet o 50%). Z tego powodu bardzo ważne jest zgłaszanie uwag przez środowisko rolnicze. W załączeniu przesyłam tłumaczenie robocze konsultowanego materiału oraz wersję angielską pobraną ze strony KE. W załączonym tłumaczeniu dostępne jest łącze do strony KE, gdzie można zgłaszać opinie. Należy zmienić język na polski i zarejestrować się.

Konsultacje w sprawie pestycydów wersja angielska

Konsultacje UE nt.pestycydów tłumaczenie robocze PL