Projekt ustawy  o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich z prośbą o przesłanie ewentualnych uwag na adres zwrotny przedpelski@krir.pl do dnia 5 maja br.

Projekt dotyczy powierzenia zadań ustawowych, realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców – Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych; umożliwienia udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Projekt ustawy o nowelizacji ustawy o KGW