Marszałek Województwa Podkarpackiego, zgodnie z atr. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (dz. U. z 2023 r., poz 1082) przygotował projekt uchwały, o którym mowa w art 27 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym zgodnie z atr. 27 ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i opinii dla przedmiotowego projektu uchwały do dnia 16 sierpnia 2023.

Projekt uchwaly sejmiku w sprawie podzialu wojewodztwa podkarpackiego na obwody lowieckie

Załącznik nr 1 – opis obwodów

Załącznik nr 2 – Rejestr powierzchniowy obwodu łowieckiego

Załącznik nr 3 – Mapy obwodów